dr Magdalena Barańska

doradca zawodowy, wykładowca    


X 2013 - obecnie           

Adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

X 2008 - VI 2013

doktorantka w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

X 2003 - VI 2008 

WSE UAM pedagogika: specjalność doradztwo zawodowe i personalne